Význam právní ochrany má své místo zejména při definici rizik a návrhů na opatření pro ochranu osobních údajů. Zacházení s osobními údaji je povoleno pouze v souladu s platnou legislativou GDPR. Pokud je veškeré zacházení s osobními údaji opatřeno opatřeními s relevantním právním výkladem v souladu s GDPR, je subjekt spravující nebo zpracovávající osobní údaje chráněn zároveň také před případnou kontrolou Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Možnosti právní ochrany jsou různé pro různé typy zacházení s osobními údaji a pro různé osobní údaje. Právníci nabízí řešení podle individuálních charakteristik a potřeb konkrétního subjektu. Z uvedených informací je zřejmé, že návrhu právní ochrany předchází analýza charakteru míst evidence osobních údajů, viz Realizace plnění povinností GDPR.